Het Vak Meester

Onder de naam Het Vak Meester, verzorgt de LerarenKamer intervisie voor startende leraren die daar behoefte aan hebben. We praten binnen drie overkoepelende thema’s: Ik en mijn klas, Ik en mijn school en Ik en mijn instelling. Leraren kunnen met elkaar in gesprek over hun successen en dilemma’s met als doel te leren van elkaar en te weten welke (onderwijs)stap je de volgende dag weer kunt maken. Het Vak Meester wordt geboden tijdens Startersdagen, Starterscafés en open Lerarenlabs.

Persoonlijke hulpvragen en werkgerelateerde problemen worden tijdens deze intervisiegesprekken besproken. Aan het eind van een ‘spreekuur’ wordt door de deelnemers teruggekoppeld wat ze met de uitkomsten van het intervisiegesprek gaan doen.

Doel van de Het Vak Meester is om er voor te zorgen dat de startende leraar weer in de eigen organisatie – daar waar het probleem verholpen moet worden – aan de slag kan.

Als metafoor hebben we daarom ook gekozen voor … De wegenwacht!

Wellicht hebben de starters genoeg hulp gekregen tijdens het gesprek en is de kou uit de lucht, maar mocht het nodig zijn is het mogelijk een persoonlijk gesprek aan te vragen met een van de begeleidende leraren.