LeraarBeroepsOrientatie

Het kiezen van een beroep, en daarvóór een juiste opleiding, is niet gemakkelijk. Je goed oriënteren is daarom zeker aan te raden.

Maar hoe is het nou om in het onderwijs te werken? Anderen hebben vaak alleen maar het perspectief van de leerling voor ogen, terwijl juist die van leraar van belang is in dezen!

Op een zogenaamde LeraarBeroepsOrientatieschool, gespreid naar regio en sector, kunnen belangstellenden een dag meelopen en ervaren wat een leraar doet. Een dergelijke dag duurt van half negen tot drie uur en omvat lessen volgen (van één leraar, van een sectie, van een klas), een gesprek met een collega, het bijwonen van een vergadering, een gesprek met een directielid en dergelijke.

Neem contact met ons op voor een afspraak of rechtstreeks met de bemiddelende leraar. De oriëntatiedagen worden op maat gemaakt en zijn geheel kosteloos!

Onderstaande scholen doen mee aan beroepsoriëntatie: