Starters op de NOT 2017: gehoord, gesteund en bevestigd

De Leraren van het Jaar zijn allemaal starter geweest: een rugzak voor idealen en nog een grotere vol vragen en onzekerheden. We weten hoe het is om weinig begeleiding te krijgen of gebrek aan tijd en ruimte; iedere leraar wil gezien worden en met ideeën kunnen komen.

Tijdens het Young Professional Programme op de NOT 2017 maakten we duidelijk dat wij ons – óók na jaren ervaring en diverse onderwijssuccessen – nog altijd geregeld starter voelen. Het blijft soms vallen en opstaan en in het onderwijs blijven wij onszelf ontwikkelen.

Van starter tot leraar-ambtenaar

Ons programma op de NOT kenmerkte zich door een aanbod dat zich zowel richtte op de starter die nog flink zoekende is als op de starter die alvast graag een blik op zijn of haar onderwijsloopbaan wil werpen. Leraar-ambtenaren Jan Willem Hengeveld (PO) en Jorrit Blaas (VO) vertelden over hun groei van starter tot hun functie bij het Ministerie van OCW; de hobbels die er zijn, maar vooral ook de kansen die je als startende leraar kunt benutten.

Wat heeft een ambitieuze starter nodig? Jan Willem Hengeveld geeft o.a. aan: vaste baan, goede onafhankelijke begeleiding, netwerk, nieuwe kennis, ruimte voor experiment en inspiratie.

Hun sessies werden goed bezocht en leraren stelden hen waardevolle vragen over o.a. wet- en regelgeving, het beleid voor meer meesters voor de klas en de zwaarte van de combinatie van hun twee functies. Zowel de sprekers als toehoorders genoten volop: juist door de nieuwsgierigheid van je publiek, sta je stil bij jouw eigen beroepsopvatting, visie en ontwikkeling.

Dat ervoeren ook de diverse Leraren van het Jaar die hun Les in Passie gaven of de interactieve sessies met starters begeleidden. Door met hen in gesprek te gaan over hun twijfels en onzekerheden, realiseren wij ons weer hoe gecompliceerd ons beroep is en hoe moeilijk het kan zijn om je visie op onderwijs, op je leerlingen, goed in de praktijk te kunnen vertalen. Maar bovenal worden we altijd weer bevestigd hoeveel energie het ons geeft: we hebben echt een prachtig beroep.

Leraar van het Jaar 2016 MBO Merel Brugman vertelt over haar carrière als zij-instromer, haar nominatie en beantwoordt vragen van starters.

 

 

 

Nieuwsgierige leraren-in-opleiding

Het was goed om te merken dat er zich onder de aanwezige starters veel enthousiaste studenten bevonden. Een van de redenen waarom de LerarenKamer het startersprogramma opgezet heeft, is om ervoor te zorgen dat starters behouden blijven in het onderwijs en dat we meehelpen om de grote uitval op de lerarenopleidingen terug te dringen. Het is dan ook waardevol als studenten tijdens onze bijeenkomsten durven te delen dat ze twijfelen. Wanneer wij kunnen luisteren om te begrijpen en starters zich gehoord en gesteund voelen, helpen we hen het vertrouwen te houden in henzelf en in het mooie beroep van leraar. Onze missie is geslaagd als een student teruggeeft: Dank voor het luisteren en het delen van jullie eigen ervaringen. Ik geloof er weer in en ik kan er weer voor gaan.

Starters VO in gesprek met Leraren van het Jaar Jan Willem van den Bos (2013), Joost Kentson (1999), Joke de Jong (2016) en Jasper Rijpma (2014).

Samen sterker

Het bieden van een luisterend oor en steun aan starters vindt de LerarenKamer belangrijk. We hebben zo hard mensen nodig voor het onderwijs. Bevlogen en enthousiaste leraren die er samen de schouders onder zetten. Die willen leren en zich blijven ontwikkelen. Die het zelfvertrouwen en de moed hebben om het onderwijs zelf vorm te geven en die durven te experimenteren. Sommige starters voelden zich gesteund: Ik herken veel in wat ik jullie hoor vertellen, voel me gesteund om maandag meer hulp te gaan vragen, dank voor het delen van jullie verhaal en alle tips. Andere starters voelden zich bevestigd: Door jullie verhalen weet ik dat het niet zo raar is wat ik denk. Ik wil het echt anders proberen te doen en geloof niet dat de methode die we nu gebruiken recht doet aan mijzelf en aan mijn leerlingen. Ik ga meer experimenteren. Ook zijn er starters van bijvoorbeeld de ALPO, die het ontzettend waardeerden allerlei praktische tips te krijgen: Wij krijgen eigenlijk te weinig praktijkervaring doordat we maar één dag in de week stage lopen. We voelen dat we een hoop missen.

En daarin draagt de LerarenKamer graag een steentje bij: we delen onze eigen ervaringen en onzekerheden en sparren graag met starters over die van hen. Samen maken we het onderwijs!

Ons programma op de NOT gemist? We organiseren meerdere startersdagen, dus wees van harte welkom en kijk bij onze activiteiten voor meer informatie en aanmelden.

Over de blogger

John Doe

Femke Cools

Arnhemse Schoolvereniging, DeBasisFluvius
Wat mij ten diepste drijft in het onderwijs: het goede doen, juist ook in de ogen van het kind. Voor mij betekent dat dat de leraar centraal staat: deze heeft een sleutelrol in de ontwi…

Plaats een reactie

Andere blogposts